To pierwsze tego typu szkolenie z zakresu podstaw chirurgii, skierowane do lekarzy stażystów i rezydentów najwcześniejszych lat. Czegoś takiego nikt do tej pory nie organizował.

Realistyczne szkolenie na preparatach nieutrwalonych obejmowało zagadnienia przeprowadzania zabiegu operacyjnego, m. in. rozpoczęcia zabiegu operacyjnego – prawidłowej techniki wykonywania dojść przezskórnych, preparowania tkanek na tępo oraz na ostro, hemostazy z wykorzystaniem nici chirurgicznej – a także zakończenia, obejmującego technikę szycia warstwowego, zastosowanie różnych szwów chirurgicznych, w tym m.in. szwu śródskórnego.
Warsztaty praktyczne z ww. zagadnień były poprzedzone wykładami na temat: teorii szycia chirurgicznego, budowy makroskopowej oraz mikroskopowej skóry oraz wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie obejmowało także naukę wiązania węzłów chirurgicznych w rękach oraz prawidłowe ubieranie fartucha oraz rękawiczek sterylnych.

Kierownik naukowy: lek. Michał Drwięga – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Szpital Carolina Medical Center

Organizatorzy:

  • Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Medycyny Sportowej przy Carolina Medical Center – lek. Bartosz Dominik, Patryk Ulicki,
  • Centrum Edukacji Medycznej – Cemed