• Sobczyk, M.Drwięga, J.Banasiewicz, J.Laskowski „Arthroscopic Fixation of Osteochondral Fracture of Head of Femur. Case study” Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2019 June,21(3):227-236

 • Śmigielski, U.Zdanowicz, M.Drwięga, A.Williams „The anatomy of the anterior cruciate ligament and its relevance to the technique of reconstruction” The Bone&Joint Journal Nov.2015

 • Śmigielski R, Zdanowicz U, Drwięga M, Ciszek B, Ciszkowska-Łysoń B, Siebold R. “Ribbon like appearance of the midsubstance fibres of the anterior cruciate ligament close to its femoral insertion site: a cadaveric study including 111 knees” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Nov;23(11):3143-50. doi: 10.1007/s00167-014-3146-7. Epub 2014 Jun 28.
 • R.Śmigielski, U.Zdanowicz, M.Drwięga, B.Ciszek, R.Siebold. „Ribbonlike Anatomy of the Anterior Cruciate Ligament from Its Femoral Insertion to the Midsubstance” in: R.Siebold, D.Dejour, S.Zaffagnini (ed.) „Anterior Cruciate Ligament Reconstruction – A Practical Surgical Guide,” Springer 2014, str. 3-10.
 • R.Śmigielski, U.Zdanowicz, M.Drwięga, B.Ciszek, Ch.Fink, R.Siebold. „Variations of the Tibial Insertion of the Anterior Cruciate Ligament: An Anatomical Study” in: R.Siebold, D.Dejour, S.Zaffagnini (ed.) „Anterior Cruciate Ligament Reconstruction – A Practical Surgical Guide,” Springer 2014, str. 29-32.
 • M.Drwięga. “Bone and Joint Problems Related to Groin Pain” SPORTS INJURIES. Springer, 2012: 275-281.
 • K.T.Szopiński, G.Adamczyk, M.Drwięga “Traumatic detachment of the inferior angle of the scapula in 5-year-old boy – a sonografic diagnosis” Skeletal Radiol Nov 2011
 • U.Zdanowicz, R.Śmigielski, M.Pronicki, M.Drwięga, G.Doroszewski “Histopathologic Findings In Partial Achilles Tendon Ruptures” Arthroscopy The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 10/2011; 27(10):e117. DOI:10.1016/j.arthro.2011.08.077
 • od 2003 do 2010 stała rubryka „Zdrowie” w miesięczniku Piłka Nożna Plus
 • Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny, M. Drwięga „Rozległa martwica kłykcia przyśrodkowego kości udowej leczona świeżym, allogenicznym przeszczepem chrzęstno-kostnym – opis przypadku” w A. Dziedzic-Gocławska „Przeszczep w walce z kalectwem – 40 lat bankowania i sterylizacji radiacyjne tkanek w Polsce” pp.201-206, Warszawa 2004, ISBN 83-89517-07-8
 • Śmigielski, P. Chomicki-Bindas, Z. Czyrny, M. Drwięga „Przeszczep allogeniczny więzadła rzepki w rekonstrukcji rewizyjnej aparatu wyprostnego kolana – opis przypadku.” w A. Dziedzic-Gocławska „Przeszczep w walce z kalectwem – 40 lat bankowania i sterylizacji radiacyjne tkanek w Polsce” pp.189-200, Warszawa 2004, ISBN 83-89517-07-8
 • Śmigielski, M.Drwięga, U.Zdanowicz, T.Wiliński „Obustronna podkolanowa, otwierająca osteotomia kości piszczelowej w korekcji szpotawości powyżej 28 – opis przypadku” Acta Clinica 2004, nr 2, str. 169-178
 • Drwięga „Obrazowanie radiologiczne osi kończyny dolnej w planowaniu wysokiej osteotomii kości piszczelowej” Acta Clinica 2004, nr 2, str. 196-201
 • Drwięga „Przygotowanie do artroskopii kolana” Acta Clinica 2004, nr 1, str. 76-90
 • Drwięga, R.Śmigielski, U.Zdanowicz „Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego” Acta Clinica 2003, nr 4, str. 272-280
 • R.Śmigielski, U.Zdanowicz, S.Matuszewski, M.Drwięga, „Całkowite zablokowanie stawu kolanowego przez fałd błony maziowej w przedziale przyśrodkowym u 12 – letniej dziewczynki – opis przypadku” Acta Clinica, Tom 3, Nr 3; s.262-264, 2003