dr Michał Drwięga, dr Piotr Zaorski, dr Krzesimir Sieczych oraz mgr Marcin Plenzler uczestniczyli w IX Międzynarodowym Poznańskim Kursie Chirurgii Kończyny Górnej połączonym z pierwszym spotkaniem Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Towarzyszyła im czwórka studentów z koła studenckiego przy Carolina Medical Center. Spotkanie było doskonałą okazją do nauki i wymiany doświadczeń. Omawiane były zarówno podstawowe zagadnienia istotne dla każdego szkolącego się ortopedy czy fizjoterapeuty, jak i dla zaawansowanych uczestników, poświęcone trudnym problemom powikłań po operacjach, niestabilności, złamań oraz zakażeń w obrębie barku i łokcia.